بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ خستم خستم از نوشتن از کسي که نميدانم کيست و هيچ وقت نيست مگر در ذهن مشوش من که مي آيد و طوفاني در اين تلاطم ذهنم ايجاد مي کند و مي رود آري خستم ديگر بس است مي خواهم که... خدايا خسته ام
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سنگ صبور
:(
ساعت ویکتوریا