شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ خستم خستم از نوشتن از کسي که نميدانم کيست و هيچ وقت نيست مگر در ذهن مشوش من که مي آيد و طوفاني در اين تلاطم ذهنم ايجاد مي کند و مي رود آري خستم ديگر بس است مي خواهم که... خدايا خسته ام
سنگ صبور
:(
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top