شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خيلي وقتا بدون اينکه متني رو بخونم لايک ميزنم تازگيا عکس هم ميخوام توي اينستا لايک بزنم نگاه نميکنم فقط لايکش ميکنم شماهم اينجوري هستيد؟؟؟
*ري را
:-/
* صحرا *
نه
سوال هست نه اينکه لايک يا ديس لايک بزنيد!!!
Elahe
من به دقت ميخونم ، بعد لايک ميزنم . . .
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top