شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ دوباره مينويسم از تويي که دلگيرم بهار سبزه اي و منم خزان نگاهت به راه تو نشسته ام زين اگر گذر افتاد زچشم آسماني و جاده ي خاکي
آخرش قافيه ام تنگ اومد ديگه ولي في البدايه سرودم
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top