بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ دوباره مينويسم از تويي که دلگيرم بهار سبزه اي و منم خزان نگاهت به راه تو نشسته ام زين اگر گذر افتاد زچشم آسماني و جاده ي خاکي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
آخرش قافيه ام تنگ اومد ديگه ولي في البدايه سرودم
درب کنسرو بازکن برقی