بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ دگر درد دلم درمان ندارد… مسير عاشقي پايان ندارد.. مرا در چشم خود آواره کردي.. نگاهت دور برگردان ندارد…
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا