بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ ديکته زندگيمان پر از غلط است ولي نگران نباش خودش گفته قبل از نمره دادن... اگر پشيمان شوي غلط هايت را پاک ميکنم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا