شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ سلام بعد از يک سال اندي آمدم خسته خسته کسي اينجا هست؟
{a h=sabooooooo}آيينه سکندر{/a} سلام خوبي ؟ من اسمت رو يادمه شما منو يادت نيست؟
{a h=sabooooooo}آيينه سکندر{/a} چقدر اينجا خالي شده؟
Nikou
سلام.خوش اومدين
سلام خوش اومديد
سلام عليکم خوش اومدين
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top