بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ آسمانم مال تو ، تو فقط باش کنارم گل من /// دل من تنگ توهه تو کمي بخند ///آري خسته ام وکمي مجنون شده ام تو فقط کمي بخند ///دلم هواتيت کرده با اينکه غريبي...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج